Home Facetten Hooggevoeligheid Ons aanbod Opdrachtgevers Activiteiten Contact Gallery
Ons aanbod

Het aanbod van De Blauwe Diamant bestaat uit advisering, coaching, en training. Mijn specialiteit is begeleiding van 55-plussers, hoogbegaafde en hoogsensitieve mensen.
We hebben speciale aandacht voor het thema "Duurzame inzetbaarheid van hoogbegaafde en/of hoog sensitieve medewerkers".

Advisering

De Blauwe Diamant geeft adviezen op het gebied van levensvraagstukken ten aanzien van u als persoon, uw werk, uw relaties en uw gezin. Daarnaast kunnen adviezen worden verstrekt op het gebied van 55plussers, oudere werknemers en ouderenbeleid. Tevens worden informatiebijeenkomsten over begaafdheid en hoogsensitiviteit georganiseerd voor werkgevers, arboartsen en andere belangstellenden.

Coaching

De Blauwe Diamant biedt coaching bij hooggevoeligheid, hoogbegaafdheid, loopbaanontwikkeling en levensvragen. Tijdens coachinggesprekken gaan we samen op zoek naar het antwoord op een vraag of probleem. De vraagstelling kan betrekking hebben op zowel zakelijke als persoonlijke omstandigheden.

Tijdens het coachingtraject wordt stil gestaan bij de individuele invulling van de facetten: werk, gezondheid en welzijn. Gedurende het coachingproces wordt door middel van vragen een spiegel voorgehouden. De methode die wordt aangeboden door De Blauwe Diamant kan toegepast worden bij onder andere: angst, burn-out, depressie, energieverlies, hoofdpijn, RSI-klachten en stress.

Preventie

Wanneer medewerkers of managers tijdig kenmerken van stress of sensitiviteit gaan herkennen kan dit een preventief effect hebben en uitval voorkomen. Vanwege de complexiteit vraagt begeleiding om een specifieke aanpak die verder gaat en intensiever is. Voor hoogbegaafde en/of hoog sensitieve medewerkers is een speciaal programma ontwikkelt gericht op duurzame inzetbaarheid.
De Blauwe Diamant biedt op maat gerichte coaching en trainingen voor medewerkers en managers.


Slimme senioren

In het kader van de week van de hoogbegaafdheid werd op 13 maart 2019 een informatie- en discussiebijeenkomst georganiseerd over het herkennen van hoogbegaafdheid bij senioren en hun zoeken naar zingeving en langdurige verbinding.
In 2020 zal in maart weer een informatie bijeenkomst voor hoogbegaafde senioren worden georganiseerd.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden: info@blauwediamant.nl


Hoogbegaafden café Utrecht

Vijf keer per jaar organiseert het HB-café Utrecht bijeenkomsten voor hoogbegaafden.

De volgende bijeenkomst is op vrijdag 8 juni 2018 en het onderwerp is dan "HB en communicatie."

Eerdere onderwerpen waren:
Hoogbegaafd als je (g)een idee hebt.
'Hersenkraker'.
Vechten tegen verveling.
Hoogbegaafdheid en liefdesrelaties.
Levensloopontwikkelingen.
De kracht van het niet weten.
Maakt hoogbegaafdheid eenzaam?
Slim solliciteren.
Dabrowski en de theorie van positieve desintegratie.
Kerntalenten.
Hooggevoeligheid.
HB: de ontdekking van je leven.
De gevoelige kant van hoogbegaafdheid.

Voor meer informatie, aanmelden en verslagen, zie www.ihbv.nl


Training creatief leven

Ook in 2018 is het nog mogelijk om een individuele training te volgen je kan helpen om je weg te vinden naar een leven zonder eenzaamheid. Daarmee krijg je meer inzicht in de oorzaken en kenmerken van eenzaamheid. Het programma bestaat uit zeven lessen met opdrachten en begeleiding.
Als je hierover meer wilt weten, neem dan contact met me op.

 
De Blauwe Diamant, Sartreweg 116, 3573 PP Utrecht.
Phone : +31 (0) 30 2724943 / 06 22929130 Fax: E-mail: info@blauwediamant.nl
powered by SitesToGo TM